Privacy statement

Algemeen

Morssinkhof Terra Theaterproducties B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op al het gebruik van persoonsgegevens zoals verzameld door Morssinkhof Terra Theaterproducties (via de website of op andere wijze).

Contactgegevens:

Morssinkhof Terra Theaterproducties B.V.
Postjesweg 1
1057 DT AMSTERDAM
www.morssinkhofterra.nl
Tel: 020-6197594

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Morssinkhof Terra Theaterproducties verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt op deze website en/of doordat je gebruik maakt van onze diensten.

Voorbeelden van gegevens die we verzamelen doordat je gebruik maakt van onze diensten zijn:

  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Gegevens over jouw websitegebruik op verschillende websites
  • Internetbrowser en apparaat type

Deze informatie helpt ons om de gebruikerservaring te verbeteren en onze website en marketing te optimaliseren.

 

Beeld- en / of geluidsopnamen

Het kan voorkomen dat er tijdens jouw bezoek beeld- en / of geluidsopnamen worden gemaakt. Deze worden doorgaans alleen voor interne doeleinden gemaakt, bijvoorbeeld als naslagwerk. Indien een voorstelling wordt opgenomen voor andere doeleinden, dan wordt dit vooraf aangegeven.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens en beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. We zullen altijd uitsluitend vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Hiervoor treffen we technische en organisatorisch maatregelen, om misbruik te voorkomen. We verlangen van onze serviceproviders dat ook zij de gegevens vertrouwelijk behandelen en adequaat beveiligen.

 

Cookie statement

Cookies

De persoonsgegevens worden via cookies verzameld. Voordat wij cookies plaatsen die persoonsgegevens verzamelen, vragen wij eerst om toestemming middels een cookiemelding. In onze cookie statement lees je alles over ons gebruik van cookies.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens

Medewerkers van Morssinkhof Terra Theaterproducties die binnen hun functie persoonsgegevens nodig hebben voor het leveren van dienst, krijgen toegang tot de gegevens die daarvoor nodig zijn binnen het kader van hun werk.

Morssinkhof Terra Theaterproducties verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Alleen indien noodzakelijk kunnen persoonsgegevens aan een derde partij worden verstrekt. Zij gebruiken deze informatie alleen voor het doeleinde waarvoor de gegevens verstrekt zijn (met uitzondering van autoriteiten en opsporingsautoriteiten).

 

Inzagerecht, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt tevens het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Morssinkhof Terra Theaterproducties. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarmee kan je een verzoek indienen om persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@morssinkhofterra.nl

In geval van klachten kan je mailen naar hetzelfde mailadres of je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Morssinkhof Terra Theaterproducties B.V. © 2021